"Кантора Карчева" извършва: цялостно пенсионно обслужване попълване на молби и жалби определяне правото на пенсия определяне на максимален коефициент за пенсия проверяване на документи за пенсия определяне и трансформиране на категории консултации по пенсионното, здравното и социалното законодателство банкови ДОО и здравноосигурителни вноски изчисляване на лихви попълване на осигурителни книжки и заверка на трудов стаж съдебни експертизи "Кантора Карчева" извършва: цялостно пенсионно обслужване попълване на молби и жалби определяне правото на пенсия определяне на максимален коефициент за пенсия проверяване на документи за пенсия определяне и трансформиране на категории консултации по пенсионното, здравното и социалното законодателство банкови ДОО и здравноосигурителни вноски изчисляване на лихви попълване на осигурителни книжки и заверка на трудов стаж съдебни експертизи
пенсионни услуги
"Кантора Карчева" извършва:

 • цялостно пенсионно обслужване
 • попълване на молби и жалби
 • определяне правото на пенсия
 • определяне на максимален коефициент за пенсия
 • проверяване на документи за пенсия
 • определяне и трансформиране на категории
 • консултации по пенсионното, здравното и социалното законодателство
 • банкови ДОО и здравноосигурителни вноски
 • изчисляване на лихви
 • попълване на осигурителни книжки и заверка на трудов стаж
 • съдебни експертизи